Select menu item
26 angyal – tanulságos történet

26 angyal – tanulságos történet

26 angyal – tanulságos,izgalmas és igaz történet egy angol misszionáriusról, aki a távoli Afrikában működtetett egy kis kórházat. Miért van szükségünk arra, hogy imádkozzunk? Hogyan válaszolja meg Isten az imáinkat?

Kik az angyalok?

Az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek. Megszámlálhatatlanok, erejükre és hatalmukra nézve magasabb rendűek az embernél.

A Biblia eredeti nyelvei nem használtak rájuk olyan speciális „vallási szakkifejezést”, mint amilyen a mi nyelvünkben az angyal szó. Héberül és arámul a nevük (maleach) egyszerűen hírnök, hírvivő, követ, küldött, és pontosan ugyanezt jelenti a görög angelosz is.

Kik az angyalok?

Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, isteni üzenetek továbbítása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme.

Közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése, az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán, Isten ítéletének végrehajtása). A Biblia tiltja az angyalok imádását.

A Szentírás szerint Isten minden ember mellé rendel egy vagy több angyalt. Ezek őrangyalok, akikre az Újszövetség egyértelműen tesz utalást. Egyrészt Jézus szavai szerint a kisgyermekeknek is vannak őrangyalaik, méghozzá olyanok, akik a mennyben folyton látják Isten arcát.
“Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne utáljatok; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.” /Máté 18:10/
Másrészt pedig Péter is egy ilyen angyal segítségével jutott ki a börtönből. (Apcsel 12:15) Ebből a történetből kitűnik, hogy az őrangyal hasonlít az általa őrzött emberre.

Az arkangyalok Isten legfőbb angyalai. A Szentírás három ilyen angyal nevét közli. Közülük a vezető – a rabbinikus irodalom szerint “az Úr angyala”, s egyben a hetven nemzeti fejedelem egyike – Mihály, aki Izrael angyala. Másodikként említhetjük Gábrielt. Ő nem kötődik nemzethez, feladata a Messiásra, megváltásra vonatkozó kinyilatkoztatások eljuttatása az emberekhez. A harmadik főangyal pedig Lucifer, akinek eredeti neve Hajnalcsillag, Hajnal fiaként fordítható – héberül Hélél ben Sáchár -, aki fellázadt Isten ellen, majd elbukott még az ember teremtése előtt. Ekkor kapta a Sátán nevet, aminek jelentése: vádló, rágalmazó, ellenség.

Egy másik angyalos történetet is meghallgathatsz ITT.
És van még egy TÖRTÉNET, aminek a címében szerepel az angyal szó.

Színezd a számok szerint!

Miután a számozott mezőket kiszínezted, a többit találd ki te, hogy milyen színű legyen! 🙂