Select menu item

A keresésről

A keresésről

Mindannyian tapasztaltuk már, milyen az, ha valamit nagyon keresünk. Egy  elveszett kulcscsomót, vagy  igazolványokat, vagy mérőszalagot, aminek „itt kell lennie valahol!”. De ezeknél fontosabb dolgokat is kerestünk már, vagy épp most is keresünk. Például a „hozzánk illő” társat. Keressük az „igazságot”, és a boldogság titkát. Keressük a megoldásokat, keressük a békességet. Keresünk egy jó állást, vagy azt, amit igazán szívesen csinálnánk, vagy barátokat keresünk. Keresünk, és keresünk…
Mert az emberbe bele van kódolva, hogy keresse a harmóniát, az egyensúlyt önmagával és a világgal. Keresi, hogy miért él a Földön, keresi, hogyan alkothat maradandót, miként teheti értékessé az életét.
És sokszor nem tudja, hogy amit keres, az éppen Isten. Hiszen az emberek vágynak az elrejtettségre, a megbékélésre és arra az „összhangra”,amit csak Isten tud megadni az ember számára. Ha vele harmóniába kerülünk, akkor megtaláljuk önmagunkat is, és kiegyensúlyozottak és teljesítményben is sokkal hatékonyabbak leszünk. A harmónia, az egyetértés. Megértés. Közös nevező. Tehát  erre kell törekednünk Istennel való kapcsolatunkban.

De hogyan tudunk Istennel harmóniába kerülni? Hiszen Ő láthatatlan.

Van egy örömhír, hogy nem vagyunk magunkra hagyva az Istenkeresésünkben.
A Teremtő Isten is „keres”. Keresi az embert, akiért eljött Karácsonykor a Földre. Eljött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, aki elveszett. De ez a megtartás Istennek sokba került. Oda kellett adnia az életét. Mert vagy Ő vagy mi kell, hogy meghaljunk. És Isten azt választotta, hogy Ő. Rajta teljen be a bűneink büntetése. És így az ördög, aki jogot formált az életünkre, ki van fosztva.
És ettől kezdve, aki csak igényli a bűneire a megbocsátást, az elkérheti és megkaphatja Istentől, Jézusért, aki kifizette a golgotai kereszten az árat.
Ezért született meg Karácsonykor az Isten Fia. Azért, hogy megváltson.
Ha nekünk valami nagyon sokba került, azt értékesnek tartjuk, és vigyázunk rá. Így van ezzel Isten is. Neki sokba került minden egyes ember. Nagyon értékesnek tart mindannyiunkat. És nagyon fontosak vagyunk a számára. Ezért nem hagyja abba a keresést. Amíg élünk, keres minket.

 

Hogyan találkozhatunk a szerető és kereső Istennel?

1./ Isten természetfeletti, vagy ahogy a Biblia mondja:
“Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” Ján 4:24
Tehát mindenképen egy “másik dimenziós” élményre, találkozásra van szükségünk.

2./ Nagyon egyszerűen: megszólítjuk Őt. Szavainkkal megkeressük Őt, ez az ima. A megszólítás áthatol a láthatatlan elválasztó falon, és eléri a Mindenható Istent.

3./ A találkozás legbiztosabb pontja az Evangélium, a Biblia. Ez Istenről beszél, és ezen keresztül MEG LEHET ismerni Istent.

4./ Még egy segítség van, ez pedig azok közössége, akik MÁR megismerték Őt. Ők el tudják mondani, hogyan élték át a keresést és a találkozás pillanatát. Ezek a ma élő szemtanúk.

 

Az emberek sokszor akkor keresik Istent, amikor bajba kerülnek. Ekkor valahogy megérzik, hogy a LEHETETLEN Isten hatáskörébe tartozik. Egyedül Ő tud változtatni az elrontott kapcsolatokon, megromlott egészségi állapoton. De ha minden rendben van, akkor nem akarnak róla tudomást venni, nem keresik a barátságát. Nem adnak teret a találkozásnak, nem szólítják meg. Érzik, hogy ha Vele barátságba kerülnének, változtatniuk kellene életvitelükön, döntéseiken. És ezért inkább távol tartják magukat Őtőle. Bár a  templomba elmennek, néha, nagy ünnepek idején.

De mennyivel jobb lenne, ha közvetlen kapcsolatban élnénk a Teremtőnkkel! Mert Ő aktuális, mai és naprakész információkkal rendelkezik felőlünk.  A legjobb coach ,vagyis életvezető. És ha erre valaki rájön, feltámad benne a vágy, hogy Istent megtalálja.

Mint annak az anyukának, akinek a kislánya fülében egy polip alakult ki . Kiműtötték, és akkor a másikban nőtt nagyra. És ez így ment hét műtéten át. Épp a nyolcadik előtt állt, amikor elment egy templomba, és meghallotta Isten szavát. A Biblia szavaiból:
“Jézus pedig monda nekik:… Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és böjtölés által.”  Máté 17,20-21
Erre pár testvérét maga mellé vette, böjtöltek és közösen imádkoztak a kislányért. Az lett az utolsó műtét, és ennek már több, mint 15 éve. Eltűnt a polip, és soha nem jött vissza.

Hát ilyen, amikor Istent megtaláljuk, és rá merjük bízni az életünket és a szeretteink életét. Hiszen erről szól a Karácsony. Isten közel jött, keres bennünket, kinyújtja a kezét és várja, hogy mi beletegyük a mi kezünket. És így  létrejöjjön egy életre, egy örök életre szóló barátság köztünk.

És itt talán aktuálisak a próféta szavai:
“Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.” Ézs 55:6

– Hontvári Anna –

About Author